MARE SĂRBĂTOARE! Calendar ortodox 1 noiembrie 2021. Iată ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi

Calendar ortodox 1 noiembrie 2021. În această zi, sunt prăznuiţi Sfinții Cosma și Damian, doctori fără arginţi, cei care vindecau oameni nu cu medicamente, ci cu credinţă în Dumnezeu.

Calendar ortodox 1 noiembrie 2021. Cine au fost Sfinții Cosma și Damian, doctori fără arginţi
Sfinții Cosma și Damian au trăit în secolul al IV-lea. S-au născut dintr-un tată păgân și o mama creștină, în Asia Mică, potrivit crestinortodox.ro. Pentru că nu cereau niciun fel de plată atunci când vindecau oameni bolnavi,

cei doi au devenit cunoscuți și sub numele de doctori fără arginți. Vindecarea pe care ei o dăruiau bolnavilor nu era dată de medicamente, ci de Hristos. Singură lor plata era ca cel tămăduit să creadă în Hristos.

Odată, Damian a acceptat trei ouă de la o femeie care a fost vindecată de o boală grea. Pentru că îl mustra conştiinţa, sfântul a cerut să nu fie îngropat alături de fratele său. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.

Calendar ortodox 1 noiembrie 2021. Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre,

nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu.

Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre,

să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă.

Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare;

aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita

voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea

duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. scrie fanatik.ro

ombun.net