MARE SĂRBĂTOARE pe 27 ianuarie 2021. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Rugăciunea pe care trebuie s-o rosteşti azi pentru o viaţa liniştită

În această zi, creştinii sărbătoresc Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătoare cu cruce neagră.

Moaştele sale sunt făcătoare de minuni. Necazurile dispar dacă azi rosteşti rugăciunea către acest mare sfânt.

Calendar ortodox 27 ianuarie 2021. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur

În ziua în care se face pomenirea Aducerii moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, se amintește că acesta a acuzat-o pe împărăteasa Eudoxia că și-a însușit via văduvei Calitropia, scrie crestinortodox.ro.

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost izgonit de două ori din scaunul patriarhal, dar după un timp a fost rechemat.

A treia și cea din urmă dată a fost trimis la Cucus. De aici a fost dus la Aravissos și apoi la Pitius, unde a murit în anul 407. A fost îngropat în Comane.

În anul 434, unul dintre ucenicii săi, numit Proclu (434-447), ajungând Patriarh de Constantinopol, a cerut voie împăratului bizantin Teodosie, să aducă în Constantinopol trupul

Sfântului Ioan Gură de Aur. Abia în anul 438 creștinii au reușit să aducă trupul Sfântului Ioan Gură de Aur în capitala Imperiului Bizantin.

Moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost duse mai întâi în Biserica Sfântului Apostol Toma, numită „a lui Amantie”, iar după aceea la Biserica Sfânta Irina. A două zi, dis de dimineață, Sfintele sale Moaște au fost duse în Biserica Sfinții Apostoli. Potrivit Tradiției, în momentul în care au fost așezate în această din urmă biserica, din gură Sfântului Ioan s-au auzit cuvintele: „Pace tuturor”. Racla cu Sfintele Moaște a fost îngropată în Sfântul Altar, lângă Moaștele Sfântului Grigorie Teologul.

După venirea cruciatilor în Constantinopol, Moaștele Sfinților Ioan și Grigorie Teologul au fost duse în Veneția, iar apoi în Roma. Cinstitul său trup a fost așezat mai întâi într-un pridvor al unei Biserici medievale, închinată Sfântului Apostol Petru. Mai târziu, acestea vor fi transferate în Biserica cea mare a Sfântului Petru.

Moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost duse mai întâi în Biserica Sfântului Apostol Toma, numită „a lui Amantie”, iar după aceea la Biserica Sfânta Irina. A două zi, dis de dimineață, Sfintele sale Moaște au fost duse în Biserica Sfinții Apostoli. Potrivit Tradiției, în momentul în care au fost așezate în această din urmă biserica, din gură Sfântului Ioan s-au auzit cuvintele: „Pace tuturor”. Racla cu Sfintele Moaște a fost îngropată în Sfântul Altar, lângă Moaștele Sfântului Grigorie Teologul.

După venirea cruciatilor în Constantinopol, Moaștele Sfinților Ioan și Grigorie Teologul au fost duse în Veneția, iar apoi în Roma. Cinstitul său trup a fost așezat mai întâi într-un pridvor al unei Biserici medievale, închinată Sfântului Apostol Petru. Mai târziu, acestea vor fi transferate în Biserica cea mare a Sfântului Petru.

După 800 de ani, moaștele celor doi sfinți au ajuns să fie înapoiată Bisericii din Constantinopol. Papa Ioan Paul al II lea restituite Bisericii Constantinopolului, în dată de 27 noiembrie 2004, Moaștele Sfinților Ioan Gură de Aur și ale Sfântului Grigorie Teologul.

Calendar ortodox 27 ianuarie 2021. Rugăciune către Sfântul Ioan Gură de Aur

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta;

izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic.

Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin. Sursa ombun.net